DNA

Välkommen till denna sida med DNA Resultat!


Sidan är endast avsedd att användas av uppfödare som är med i Dvärgschnauzerringens Uppfödarregister, som ett hjälpmedel i deras avelsarbete. 


Syftet med listan är att ge information om vilka hundar som DNA testats.


Den skall framför allt ses som ett hjälpmedel för att undvika att kombinera två anlagsbärare med samma åkomma.
Det innebär dock ingen garanti för att hundarna är friska från andra sjukdomar, utan testerna avser endast dessa 6 sjukdomar som förekommer hos dvärgschnauzer och som det i dagsläget finns möjlighet att testa för.


Det är alltså tillåtet, enligt SKK, att använda anlagsbärare i avel, men en anlagsbärare måste alltid kombineras med en partner som är ”fri” testad från samma åkomma.
Två hundar som båda är ”fria” från defektanlag får heriditärt fria avkommor i tre generationer innan SKK vill att man återigen testar.
Den stora vinsten av att testa hundar är att man kan frikänna ett stort antal hundar ( ca 50%) som man annars hade fortsatt misstänka att vara anlagsbärare.


Dvärgschnauzerringens Avelskommitte ansluter sig helt till ”SKK:S policy om DNA tester”.


Listan senast uppdaterad 2023-12-27