Nyheter

Nyheter


Välkommen på Dvärgschnauzerringens webinarie onsdag den 22 maj klockan 14.00


Du som inte har möjlighet att vara med då kan ändå ta del av det efteråt, då vi spelar in det.

Marie Jury smådjursveterinär och allmänkirurg på husdjur samt VD på Väsby Djursjukhus, utöver det kliniska veterinärarbetet är hon ofta anlitad som expert för tv och tidningar.

 

Hon har även skrivit boken ’’Så slipper du veterinären’’ en handbok för hundägare.
Hon delar frikostigt med sig av tips och råd till alla hussar och mattar som själva vill hjälpa sin hund, både förebyggande och akut, till god hälsa och välmående – och därmed slippa dyra och för hunden stressande veterinärbesök.

Anmälan mejlas till halsogruppen@dvargschnauzer.se
Gratis för medlemmar i Dvärgschnauzerringen - för icke medlemmar 100:-

Betalningen sätts in på Plusgiro 49 75 10-8 eller klubbens swish nummer: 123 302 33 89. 


Skriv ditt namn och att betalningen avser Webinariet Friska hundar

Mycket välkommen!

 

Hur behåller vi vår hund frisk?

2024-05-08

2023-09-19

VI HÄLSAR  ALLA UPPFÖDARE i DVÄRGSCHNAUZERRINGEN VÄLKOMNA TILL FYSISKA  UPPFÖDARMÖTEN


Dessa äger rum i Stockholm, Göteborg & Sundsvall lördagen den 28:e oktober 2023


Programmet är inte helt fastslaget ännu, men det kommer bl.a. att handla om DNA listor, Genetisk Variation, Uppfödares egna ansvar, våra vanligaste sjukdomar och problemen samt genomgång av de enkäter om Dvärgschnauzerns mentalitet som genomförts av Mentalgruppen i våras.

Vi kommer också att få en genomgång av hur vi gör och hur vi kan använda oss av ”Avelsdata” på bästa sätt för att få ut viktig information.

Representanter från Avelskommitten (AK), Hälsogruppen och Mentalgruppen komer att närvara på de olika platserna. Mer detaljerad information och information hur ni anmäler er kommer i början av september, men boka redan nu in datumet den 28/10 !

 

Varmt Välkomna!

Dvärgschnauzerringens Avelskommitte, Hälsogrupp och Mentalgrupp


DAGS FÖR EN UTMANING I SOMMAR?


Något som förbättrar kontakten, samspelet och glädjen tillsammans med din hund? Då är rallylydnad en perfekt aktivitet!


Den 10 september arrangerar vi en tävling med två nybörjarklasser på trevliga Södertälje lokala kennelklubb. Du har med andra ord gott om tid att träna. Alla raser är välkomna men det skulle vara extra roligt att se så många dvärgschnauzrar som möjligt.


För att anmäla dig på SBK tävling behöver du vara medlem i en SKK-ansluten klubb. Du behöver alltså inte vara medlem i just Dvärgschnauzerringen eller i någon brukshundklubb. Sista anmälningsdag är 19 augusti.


Hoppas vi ses!


Dvärgschnauzerringen


Anmälan SBK-Tävling

2023-06-19

2023-06-19

Inbjudan till ”MH - Mentalbeskrivning hund”  Värnamo BHK den 30 september 2023


 SSPK önskar att så många individer som möjligt ska mentalbeskrivas/testas för att fortlöpande kunna utvärdera rasens status och utveckling.


Ta tillfället i akt till en inspirerande och lärorik dag! Mentalbeskrivning ger en objektiv bild av hundens mentalitet och ger dig värdefull information om din hunds mentala egenskaper och därmed underlag för hur du bäst kan lägga upp träning och lösa vardagliga situationer. Dessutom är mentalbeskrivningen viktig för uppfödare vid avelsplanering och utvärdering.


Beskrivningen kommer att genomföras på Värnamo Brukshundklubb

Datum: 30 september 2023 Starttid lottas.

Maximalt tas 8 hundar emot. Vid fler än 8 anmälda hundar gäller följande prioriteringsordning:

1. Anmälningsdatum inom respektive prioriteringsgrupp

2. SSPK-raser

3. Andra raser Anmälan och betalning (700 kr/hund) via Startsida - SBK Tävling 


Välkommen (sbktavling.se) Medtag vaccinationsbevis och stamtavla. Kontroll av chip kommer att göras.


Läs mer om MH här


2023-06-19

Inbjudan till ”MH - Mentalbeskrivning hund”  Enköping 19/8 -2023

Vi fortsätter arbetet för att fler dvärgschnauzrar ska mental-beskrivas. Den här gången får vi hjälp av Rottweilerklubben i Enköping som arrangerar ett MH, där vår ras ges företräde till platserna.

Vid en mentalbeskrivning får du en uppfattning om hundens beteenden och hur den agerar för att lösa olika situationer. Du som hundägare lär dig mer om din hund, men mentalbeskrivningar är även viktiga för uppfödare för att se hur deras avkommor i aveln fungerar och agerar. Passa gärna på att titta på några fler ekipage – det är både lärorikt och kul.

Maximalt 8 hundar tas emot och vid fler än 8 anmälda dvärg-schnauzrar lottar vi om platserna.
Senast den 28 juli behöver du anmäla dig.
Anmälan och betalning 700 kronor/hund görs via Startsida – SBK tävling. (Länk ligger i första kommentaren.)
Medtag vaccinationsbevis och stamtavla. Kontroll av chip kommer att göras.

(Vi kommer kunna ta hänsyn till bland annat restid för att dela ut lämplig starttid till var och en.)

VÄLKOMMEN!


Läs mer om MH här

E X T E R I Ö R B E S K R I V N I N G A R 

2 0 2 3 

Anmälan

2023-04-19
 • Fredag 19 /5 Borlänge ( Bäsna)*                     Susanne Swedjebrink
 • Lördag 10/6 Lidingö, Stockholm                    Boel Niklasson och Maria Landergård
 • Lördag 29/7 Hässleholm                                   Eva Borg Liljekvist
 • Söndag 10/9 Göteborg                                       Benny Blid
 • Onsdag 5/7 Bäsna, Borlänge*                        Susanne Swedjebrink

 

Anmälan skickas till Maria Landergård på mail: maria.landergaard@gmail.com

Ange: Hundens namn, registreringsnummer, födelsedatum plus ras och färg samt

Ägarens namn, adress och telefonnummer

Betala sedan 250:- till Dvärgschnauzerringen med swish 123 302 33 89 eller på PG 49 75 10-8.

Sista anmälningsdag är 10 dagar före utsatt datum för beskrivningen!

Vi tar max 10 hundar per dag och beskrivare och inte mindre än 5.

Vid för stort antal görs en lottning och vid för litet antal ställs beskrivningen in.

Alla SSPK:s raser är välkomna men Dvärgschnauzer och Schnauzer kommer att prioriteras.

*Om tillräckligt många anmäler kommer ögonlysning  att kunna erbjudas i Bäsna!

Gå gärna in på Dvärgschnauzerringens hemsida www.dvargschnauzer.se och läs mer om vad en Exteriörbeskrivnig är och hur de går till!

 

Varmt Välkomna!
Trickhund startar upp igen!

Vi önskar er varmt välkomna till Dvärgschnuzerringens populära aktivitetsutmaning -Trickhund som vi nu startar upp igen.


Utmaningen är online, gratis och superrolig att göra tillsammans med sin dvärgschnauzer.


Öppen för alla dvärgschnauzers och deras ägare, det finns fyra svårighets nivåer och för varje nivå finns en inofficiell titel, diplom och möjligheten att köpa en rosett!!


Läs allt om Trickhund på

Trickhund Online | Dvärgschnauzerringen (dvargschnauzer.se)


Välkommen på föreläsning om MENTALINDEX

28 mars 2023 kl 19.00

Den 28 mars bjuder Dvärgschnauzerringen och Schnauzerringen in sina medlemmar till ett spännande webinar om Mentalindex. Föreläsare är Jessica Persson från Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS).Mentalindex ger ett statistiskt mått, ett värde, på en hunds förväntade nedärvningsförmåga för var och en av de fem egenskaperna "Socialitet", "Social trygghet", "Lekfullhet", "Miljötrygghet" och "Hotfullhet". Dessa värden, som kallas "avelsvärden", kan användas för att genomföra avelskombinationer som har ökade förutsättningar att producera avkommor med de mentala egenskaper som eftersträvas.Vi hoppas så många medlemmar som möjligt tar vara på chansen att delta. Senast den 28 mars får du en länk till Zoom. Du anmäler dig här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQnsZBxd3lfEB-4l7f-8piLzlYHUiq2u2QNWFcIH0Tx8hDWg/viewformFörbered dig gärna innan föreläsningen genom att läsa på om mentalindex och pilotprojektet som bedrivits i samarbete med SKK och SLU. All information finns här: Nu finns mentalindex för rhodesian ridgeback! | Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (srrs.org)


BPH den 1 maj i Vänersborg

2023-03-06


Välkommen till BPH den 1 maj i Vänersborg!


Dvärgschnauzerringen och Schnauzerringen står som arrangörer för ett gemensamt BPH i Vänersborg, vid Norra Älvsborgs Kennelklubb (NÄKK). Vi har totalt 8 platser som vi delar sinsemellan.


Du får då en bekräftelse att vi mottagit anmälan och information om hur du betalar. Observera att din plats är bekräftad först när du betalat in avgiften om 950 kronor, vilket måste ske senast fem dagar efter att du fått bekräftelsen från oss. Kom gärna ihåg att båda klubbarna ger ett bidrag när medlemmar genomför mentalbeskrivningar om 300 kronor som utbetalas i efterhand. Anvisningar för detta finns (eller kommer att finnas) på respektive klubbs hemsida.


Välkomna!


För dig som vill veta lite mer om vad BPH är och varför det görs, så finns det mycket information här


Vi behöver våra medlemmars hjälp med utställningar för att de inte ska ställas in!


Om vi inte kan få hjälp på plats kommer utställningar att bli inställda. Det innebär att på utställningsplatser som blir inställda kommer inte SKK tillåta att SSPK på den platsen eller i närområdet arrangerar utställning på tre år. 


Annette har haft hand om utställningar, både utställningsadministrationen men också fixat det som ska göras på plats. Av personliga skäl kommer Annette endast ha möjlighet att ha kvar utställningsadministrationen.


Vi behöver er hjälp på plats i:


Norrköping 4 juni (samma plats som länsklubben)

Borås 1 juli (samma plats som länsklubben)

Öland 29-30 april (campingen ligger direkt vid bron)**

Falsterbo 16 september (Brukshundklubben) **


med att:


 • sätta upp ett tält för sekretariatet
 • ansvara för att sekretariat är bemannat (dela ut ringsekreterarlådor på morgonen och tar emot dem, lämna ut rosetter/inteckningskort/sälja rosetter (lathund kommer att finnas), samla in resultat under dagen och sammanställa inför BIS-finalerna, fota resultatlistor och maila till Anette för registrering i SKK Hunddata). Skickar kvarvarande rosetter till rosettansvarig.
 • sköta finalringen och ser till att sponsorpriser delas ut samt skriver i en lista så finalresultaten finns dokumenterat. 
 • Annette kommer att göra iordning ringsekreterarpärmar (där allt är klart med kritiker och resultatlistor). 


På Öland och i Falsterbo är vi inte tillsammans med länsklubben varför det förutom ovanstående punkter behövs hjälp me detta:


 • sätta upp ringar med ringband 15m x 15m
 • sätta upp tält i varje ring plus tält som ska vara för sekretariatet. 
 • sätta upp ett trimbord i varje ring ring. 


Sundsvall jobbar vi med just nu att lösa och inväntar svar under dagen. 


VID FRÅGOR, kontakta gärna Annette! sekreterare@sspk.se 


SVENSKA SCHNAUZER PINSCHERKLUBBEN Hälsogruppen bjuder in till webmöte om magproblem

2023-02-12Onlineföreläsning 2 mars kl 19.00


Veterinär Tina Angelica Zareba från AWAKE Djursjukhus kommer att prata kring:


 • Akuta kräkningar och diarré hos hundar (mer allmänt, ej rasspecifikt). Vad orsakar problem i magtarmkanalen och vad orsakar problem utanför magtarmkanalen.
 • Akut och kronisk pankreatit (bukspottkörtelinflammation)
 • IBD (kronisk inflammation i magtarmkanalen)
 • Hyperlipidemi (onormala värden av blodfetter)
 • Vad kan behandlas hemifrån och vad kräver större utredning.


Tina Angelica Zareba är utbildad veterinär på Köpenhamns universitet. Hon har bl a gjort ett kliniskt externship på Sydney Small Animal Teaching Hospital och även deltagit i forskning med inriktning av diabetes och fetma. Men det är kliniskt arbete som lockar henne mest där hon får kontakt med sjuka djur som hon kan hjälpa.


Föreläsningen är i första hand riktat till våra medlemmar, men icke medlemmar är välkomna att delta till en kostnad av 100:- Swisha till dvärgschnauzerringen 123 302 3389 och skriv "webinar Magproblem".


Webinariet är den tredje föreläsningen av Hälsogruppens serie föreläsningar som tog sin utgångspunkt från Agrias Rasprofil på dvärgschnauzer.


Anmälan senast 1 mars till halsogruppen@dvargschnauzer.se


Mycket välkomna


Hälsogruppen Dvärgschnauzerringen

Resultat Årets Hund

2023-02-12

Tack för alla svar vi har fått med era tävlingsresultat året 2022! Vilka duktiga hundar och förare vi har! Här finns resultaten för alla grenar inom Årets Hund

ARBETANDE GRENAR

UTSTÄLLNING

Enkät från Mentalitetsgruppen

2023-02-12

Enkäten har nu stängts och vi vill rikta ett stort tack till alla er som tagit er tid att besvara den. Totalt har vi fått hela 1551 enkätsvar som Mentalitetsgruppen nu kommer att påbörja sitt arbete med att analysera, sammanställa och dra slutsatser av. När arbetet är klart kommer resultatet att presenteras för alla.

Stort tack!

I början av september 2022 arrangerade vi ett webbinarium med föreläsaren Kenth Svartberg. Han berättade för oss att dvärgschnauzerns BPH-resultat avviker i förhållande till andra hundraser, särskilt vad gäller underlagsosäkerhet och nyfikenhet. Vi bestämde redan då att sätta samman en enkät för att få veta mer. En tid efter vår föreläsning, publicerades rubriker om att dvärgschnauzern tillsammans med collien och pudeln är de mest aggressiva raserna. Källan var en finsk studie som publicerades i maj 2021. Efter att vi fått ta del av hur de finska frågorna var ställda fick vi lite bättre förståelse för resultatet.

Nu vill vi ta ett helhetsgrepp inom tre avgränsade områden; aggressivitet, rädslor och grad av nyfikenhet och har i denna enkät plockat ut de relevanta frågorna från den finska studien. Dessutom vill vi veta om det finns några skillnader mellan våra fyra färger.

Vi hoppas att du vill lägga lite tid på att besvara frågorna om din/dina svenskfödda dvärgschnauzrar – oavsett om du är medlem eller inte. (En enkät = en hund.)

Enkäten kommer vara öppen under februari och inskickade svar är helt anonyma. En sammanställning kommer att publiceras för alla att ta del av.

STORT TACK
Dvärgschnauzerringens mentalitetsgrupp


Länk till enkät

Årsmöte

2022-12-04

Kallelse till Dvärgschnauzerringens årsmöte den 11 februari 2023 


Tid: Kl. 11.00

Föranmälan krävs för att vi ska kunna skicka ut en länk till mötet som sker via Zoom.

Anmälan görs med namn och medlemsnummer till sekreterare@dvargschnauzer.se  senast den 29/1. 

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att presenteras här på hemsidan (uppdatering sker löpande):

Årsmöteshandlingar 2023


Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 6 veckor före årsmötet.

 

Välkommen!

Dvärgschnauzerringens styrelse genom Monica Andersson


Förslag till styrelseledamöter 

2022-11-23

Till kommande årsmöte i Dvärgschnauzerringen ska vi i valberedningen föreslå ledamöter och ersättare i Dvärgschnauzerringen styrelse för verksamhetsåret 2023. De personer vi föreslår, önskar vi gärna utgår från medlemmarnas egna förslag. Vi vill därför uppmana dig att utnyttja din möjlighet att som medlem i Dvärgschnauzerringen lämna förslag på ledamot och/eller ersättare. Medlemmarnas nomineringar är helt avgörande för att valberedningen till årsmötet ska kunna lämna ett förslag som är väl förankrat hos medlemmarna. Vi ser framemot Din återkoppling och maila oss gärna på följande e-postadress

valberedning@dvargschnauzer.se


Stort tack på förhand!

Valberedningen

Caroline, Marie och Catharina


Dvärgschnauzerringen till förmån för Cancerfonden!


2022-10-05

Dvärgschnauzerringen anordnar en digital hundpromenad under oktober månad med insamling till förmån för Cancerfonden.

För varje kilometer man går tillsammans med sin dvärgschnauzer bidrar man med 10kr genom att själv swisha sitt bidrag till dvärgschnauzerringen i förmån till forskningen för Cancer. Det är helt valfritt hur långt man vill gå och ändå bidra med en slant.


Alla steg är bra steg, för dig, för hunden och för forskningen! Hela summan som kommer in går oavkortat till Cancerfonden.

      1km =10kr    5km = 50kr       10 km =100 kr osv


Swish: 1233023389Dvärgschnauzerringen anordnar i samband med denna promenad en fototävling under hashtaggen #Rosadvärgschnauzer på sociala medier. En bild på din dvärgschnauzer klätt i något rosa under promenaden läggs upp på sociala medier under hashtaggen #Rosadvärgschnauzer. En vinnare kommer att utses som bästa bidrag och bilden publiceras på dvärgschnauzerringens hemsida under måndagen den 31/10. Vinnaren får såklart ett pris hemskickat i brevlådan. För varje medlem som lägger ut en bild under hashtaggen #Rosadvärgschnauzer kommer föreningen själv att skänka ett bidrag till Cancerfonden.

OBS! För att kunna delta i fototävlingen krävs det att man även har skänkt ett bidrag till cancerforskningen genom att delta i vår digitala promenad.

10

50

Välkommen på webbinar om vår rasprofil


Dvärgschnauzerringens hälsogrupp anordnar ett Webbinar för uppfödare som handlar om vår rasprofil som Agria sammanställt, Onsdagen den 28 september, kl. 19.


Anmäl er till halsogruppen[at]dvargschnauzer.se

Ni som inte är medlemmar i Dvärgschnauzerringen är välkomna att delta för en summa av 100kr.Swisha 100kr till dvärgschnauzerringen 123 302 3389 och skriv Uppfödare webbinar Agria


Agria Breed Profiles är ett världsunikt material som speglar hälsostatusen hos våra svenska hundar sedan 1995. Då startade kartläggningen av rasspecifik skadestatistik i samarbete med Svenska Kennelklubben.


Idag används Agria Breed Profiles av rasklubbar för att identifiera hur varje ras kan blir friskare och mer hälsosam. Den senaste statistiken omfattar åren 2011-2016.

Föreläsare är Annika Forsberg


2022-09-07

Anmäl till Dvärgschnauzerringens officiella rallylydnadstävling 17/9

Du kan anmäla dig till två nybörjarklasser, båda officiella. Årets tävling är dessutom kvalificerande till Agria Rallylydnads Cup.
Plats: Södertälje Lokala Kennelklubb
Anmälan: SBKtavling senast den 26/8

VÄLKOMMEN!

2022-08-15

Exteriörbeskrivning

2022-07-01

Exteriörbeskrivning beskriver en hunds anatomiska styrkor och svagheter och följer ett förutbestämt formulär/protokoll.

Beskrivaren är antingen en Auktoriserad Domare eller en Diplomerad Exteriör Beskrivare för respektive ras. 

Beskrivaren/Domaren mäter och fyller i mått, kryssar i olika alternativ och graderar olika egenskaper som bedöms vara utan anmärkning (ua), lite mer, mycket mer eller kanske mindre av någon speciell egenskap, allt enligt de graderingar som finns i protokollet. Även rörelser kontrolleras noga. Läs mer om hur det går till här

Planerade exteriörbeskrivningar 2022

Göteborg – 20-21 augusti                                                                Beskrivare: Benny Blid

                                                                                                            Assistent Rickard Klein


Hässleholm – 31 augusti                                                                  Beskrivare: Eva Borg

                                                                                                            Assistent: Monica Andersson


Lidingö – 1-2 september                                                                  Beskrivare: Boel Niklasson & Maria Landergård

                                                                                                            Assistent: Caroline Niklasson & Wilma Lundström

 

Nyköping – 9-11 september (lägret)                                               Beskrivare: Vakant

                                                                                                            Assistent: Kikki TieöstiANMÄLNINGAR  tas emot av Maria Landergård på mailadress:

maria.landergaard@gmail.com


ANGE i anmälan:

 1)önskad plats och datum för beskrivningen,

2) hundens registrerade namn, registreringsnummer och födelsedatum samt

 3) ägarens namn, adress, telefonnummer och mailadress!

Vi har max 10 platser på varje beskrivning och först till kvarn gäller.

Deadline är 10 dagar före varje beskrivning och besked om ni kommit med får ni senast 7 dagar före.

Vid frågor ring Maria på 0760-167 368

Välkomna!                                                                                       

Maria Landergård

8 platser på BPH 1 maj – Först till kvarn…

2022-03-01


Dvärgschnauzerringen står som arrangör för ett BPH som genomförs på Norra Älvsborgs Kennelklubb (NÄKK).

Klubben ligger mellan Uddevalla och Vänersborg, så du som bor i Sveriges sydvästra delar har ett bra tillfälle att kunna boka en mentalbeskrivning för din/dina hundar. Dessutom är det jätteroligt att se både likheter och olikheter när flera dvärgschnauzrar gör samma test vid samma tillfälle.

 

Anmälan gör du genom att skicka ett mejl till mentalitet@dvargschnauzer.se. Då svarar vi med en anmälningslänk till dig, där du fyller i dina och hundens uppgifter. Därefter får du ett meddelande med en bekräftelse (från NÄKK) på din anmälan och information om hur du ska betala.

Kostnaden för BPH är 900 kronor och avgiften måste vara Norra Älvsborgs Kennelklubb tillhanda senast den 17 april.

 

Det är alltså ingen tid att förlora – anmäl dig idag!

 

Här kan du läsa mer om BPH på SKK. Du hittar också information om mentalbeskrivning och BPH på hemsidan.

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH | Svenska Kennelklubben (skk.se)

Årsavgift för uppfödare


Dags att betala in årsavgiften till uppfödarregistret.

Detta görs genom PG: 49 75 10-8 eller swish till 1233023389.

Avgiften är 300:-/kalenderår. Som referens skriv ditt kennelnamn och "uppfödarregistret". 


Betalningen ska vara oss tillhanda senast den 31/3-2022.


Tack på förhand!


2022-02-22

Årsmöte

2022-01-12


 


Tid: Kl. 11.30

Föranmälan krävs för att vi ska kunna skicka ut en länk till mötet som sker via Zoom. Anmälan görs med namn och mailadress till sekreterare@dvargschnauzer.se  senast den 29/1. 

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att presenteras här på hemsidan: https://www.dvargschnauzer.se/om/protokoll#%C3%85rsm%C3%B6teshandlingar

 

Välkommen!

Dvärgschnauzerringens styrelse genom Monica Andersson


Kallelse till Dvärgschnauzerringens årsmöte den 5 februari 2022. 

Välkommen på webbinarium den 20/1 kl 19


SKK's mentalpool kommer att prata om den BPH-500 analys som de sammanställt och vilka slutsatser det går att dra av den.


När 200 eller 500 hundar inom en ras har gått BPH-banan får ras- och specialklubben en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart i klubbens arbete kring mentalitet.

Här kan man läsa mer om BPH - 200 analys och 500-föreläsning.


Anmälan till webbinariet görs via e-post till Mentalgruppen


.

Medlemsbladet "Dvärgschnauzer"

Vi är glada över att äntligen kunna presentera vårt nya medlemsblad ”Dvärgschnauzer”!


Här kan du läsa om de olika aktiviteter som genomförts under året, men även om vad som planeras framöver inom Dvärgschnauzerringen. 


Planen är att Dvärgschnauzer ska ges ut tre eller fyra gånger per år och i nästa nummer kommer vi bland annat berätta om vad som beslutades och diskuterades vid årsmötet. Vi hoppas givetvis att även du vill vara delaktig i Dvärgschnauzer genom att skicka bilder, berättelser eller kanske ingå i redaktionen.


Trevlig läsning!


Klicka här för att läsa tidningen

2021-12-16

"Eldsjäl är en person som har en brinnande entusiasm för något. Eldsjälen engagerar sig ofta ideellt för en ideell förening eller för en egen sak och anser att något är så pass viktigt att det är värt att lägga ner sin tid och sitt liv för att förbättra eller arbeta med det.” (Wikipedia)"


Så fungerar Årets Eldsjäl!

Efter det att du nominerat din eldsjäl i Dvärgschnauzerringen i formuläret som du hittar längre ner på sidan händer följande:


Samtliga nominerade presenteras på Dvärgschnauzeringens hemsida och i sociala medel som FB-gruppen. En jury bestående av Dvärgschnauzerringens styrelse kommer att utse en  finalist och därefter utnämna Årets Eldsjäl. Detta innebär att som enskild medlem går det inte att rösta på sin favorit.

Den person som väljs ut av styrelsen och genom majoritetsbeslut, blir Årets Eldsjäl i Dvärgschnauzerringen.

Finalisten uppmärksammas vid Dvärgschnauzerringens årsmöte.


Juryn

När nomineringsperioden är stängd och efter att finalisterna har presenterats, sammanträder Dvärgschnauzerringens jury som består av styrelsen för att bland nominerade välja ut en vinnare.

 • Juryn har ensamrätten att utse finalisterna utifrån vilka nominerade som i högst utsträckning uppfyller nomineringskriterierna.
 • Juryn är inte skyldig att utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, saknas nominerade som uppfyller nomineringskriterierna.
 • Ofullständiga och/eller felaktiga nomineringar som inte uppfyller nomineringskriterierna äger juryn rätt att diskvalificera.
 • Juryns val av vinnare publiceras på hemsida och sociala medier som FB-gruppen.
 • Juryn meddelar vinnare senast 3 veckor innan årsmöte.
 • Juryn meddelar ej de nominerade som inte utsetts till Årets Eldsjäl. Tävlingsregler och priser kan från år till år varieras eller ändras.
 • Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.  


Viktiga datum 

Nomineringarna öppnar den 7 nov 2021.

Nomineringarna stängs den 31 december 2021.

Vinnaren presenteras tre veckor innan Dvärgschnauzerringens årsmöte


Lämna din nominering här

RAS dokument för dvärgschnauzer fastställt av SKK!

2021-11-28

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Detta är ett dokument som alla rasklubbar tar fram för sina respektiva raser. 


RAS rymmer rashistorik, nulägesbeskrivning samt strategier och mål för framtiden. Tanken är att RAS-dokumentet ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en hund av rasen. Att läsa igenom den rasspecifika avelsstrategin kan ge en god bild av vad man som valpköpare kan förvänta sig av hundköpet.

Dvärgschnauzerringens RAS-dokument har blivit godkänt av SKK och det t o m på första försöket! Vi är så otroligt glada och stolta över det och vill tacka Bisse Falk och Maria Bane som också arbetat med dokumentet, till andra som bidragit med sina kunskaper och erfarenheter på våra träffar och genom personliga samtal med oss i Avelskommittén, till er som hjälpt till genom att svara på enkäter och till er som låtit exteriörbeskriva era hundar. Ni har alla hjälpt oss att ro detta i land. Det är ett arbete vi alla ska vara stolta över och de fina orden från SKK värmer gott! 


LÄS SKK´s utlåtande


När dokumentet presenteras på SKK´s hemsida kommer vi att lägga upp en länk under sektionen Avelskommittén och RAS


Avelskommittén

Marie Bäckström, Maria Landergård, Monica AnderssonVälkommen som medlem och påverka din klubbs verksamhet för 2022!

Specialklubbens roll är bland annat att vara stödjande och samordnande gentemot våra rasklubbar (Affenpinscherklubben, Dvärgschnauzerringen, Dvärgpinscherklubben, Pinschersektionen och Schnauzerringen). En del i SSPK´s arbete innebär att skapa mötesforum där vi på lägst ändamålsenliga nivå kan diskutera olika frågeställningar och utbyta erfarenheter. Det finns mycket kunskap inom våra rasklubbar som vi gärna själva vill ta del av men också ge möjlighet till samarbete mellan rasklubbarna. Vi är övertygade om att vi framförallt kan ge varandra nya idéer och inspiration. Klubbarbete är roligt men ibland krävande och stressigt men tillsammans kan vi underlätta för varandra och samtidigt utveckla och driva arbetet framåt! I november kommer SSPK har workshop med rasklubbarna och därför vill vi ha in dina förslag på aktiviteter för din rasklubb. Frågorna är så kallade öppna frågor och ger dig som medlem att fylla i aktiviteter utan att vi som klubb ger dig förslag.

2021-10-14

Vår officiella Rallylydnadstävling i Södertälje


20210911_141511 (1)
20210911_143422 (1)
20210911_142637 (2)
20210911_142637 (3)
Anna Larsson

Lördagen den 11 september deltog många fina och samspelta ekipage vid Dvärgschnauzerringens officiella Rallylydnadstävling vid Södertälje Lokala Kennelklubb. 
Vi gratulerar alla som trots viss tävlingsnervositet presterade mycket bra efter ett långt tävlingsuppehåll, och speciellt extra gratulerar vi de sju som placerade sig med fantastiskt fina poäng.

​ Våra rosetter fick beröm och prisbordet var välfyllt! Tack till våra sponsorer Agria och Kotten & Co i Lindesberg.
Ett varmt och stort tack skickar vi till vår domare Katarina Strömberg. Du gjorde som vanligt ett kanonjobb (både före, under och efter tävlingen)!
Tack även till de funktionärer som bidrog till att arrangemanget blev lyckat. Helena Ekevär som förberett allt ätbart inklusive en utsökt lunch för funktionärerna. Ann Eklund som hanterade allt som rör anmälningar, sekretariat och protokollen. Sofia Svensson som skrev Katarinas bedömningar (läsligt dessutom). Lotta Sunvisson som hanterade parkering och inrop på bästa sätt. Själv var jag, Maria Bane, allmän fixare, löpare, städare, filmare och glad över att få vara med. Det var riktigt inspirerande!


Resultat:

Nybörjare A

 1. Carina Lundberg,  Södertälje LKK med La Leia´s Queen Qava (Qava) 99 p, Helen Häggström, Bro-Håbo BK med Agrosofens Hipphoppa (Hippie) 99 p

       3.  Anna Larsson, Södertälje BK med Vallviljans Fajt (Fajt) 98 p,  Monica Mellgren, Eskilstuna BK med Wallwein´s Kalleske Clarrys (Strilla) 98 p
Nybörjare B

 1. Anna Larsson, Södertälje BK med Vallviljans Fajt (Fajt) 99 p
 2. Anna Hagberg, Vallentuna BK med Red-Alert´s Blue Saga (Saga) 97 p
 3. Ann Christin Kyhlström, Strängnäs BK med Borderbroke Ron (Leo) 94 p


2021-09-01


Vi söker eldsjälar till ett redaktionsråd!


Dvärgschnauzerringen ska utge ett medlemsblad för ”nya och gamla” medlemmar. Nu söker vi 3-5 personer som vill vara med och bidra i ett redaktionsråd. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunikation och efterlyser kunskaper i till exempel textbearbetning, fotografering/bildhantering eller projektledning. Tidigare vana att arbeta i layoutprogrammet Indesign är också värdefullt.

Att du ”brinner för” vår ras och är medlem i Dvärgschnauzerringen förutsätter vi. Eftersom redaktionsrådets samarbete kommer ske digitalt spelar det ingen roll var, i och utom landet, du befinner dig. En referensgrupp har under våren arbetat fram en översiktlig plan över innehåll, målbild och förväntningar, så redaktionsrådet har en plattform att utgå ifrån.

Vår plan är att fortsätta arbetet i höst och hälsar dig därför välkommen med några rader om dig själv eller att ställa frågor till redaktion@dvargschnauzer.se


Välkommen att höra av dig – gärna före 1 oktober!
Maria Bane, ledamot i Dvärgschnauzerringen

2021-07-21

DS Läger 8-10 oktober

Välkommen till årets roligaste läger! 


Två fullspäckade dagar med hundaktiviteter, hundträning, hundföreläsningar och trevlig samvaro med hundfolk som har samma intresse som dig.


Datum: 8-10/10 2021
Tid: Samling kl. 18.00 på fredag den 8/10
Avslutning cirka kl. 14:00 på söndag den 10/10


Plats: Strandstuvikens havsbad & camping Nyköping
Arrangör: Dvärgschnauzerringen


Tillsammans får ni bl.a. prova på en mängd olika hundsporter, men även lära er
om hund hälsovård, pälsvård och hundars beteende.
Anmälan är det först till kvarn som gäller, vi kan inte ta in hur många som helst,
ca: 30 talet hundar.


Läs mer om vilka aktiviteter som erbjuds & hur du anmäler dig!


Varmt välkommen!

2021-05-21

Era synpunkter är viktiga!

Enkätundersökning ang. utställningsverksamheten 2023

SSPK ska ansöka hos SKK om utställningar för 2023 innan den sista oktober 2021.

Därför vill vi (SSPKs styrelse) ha medlemmarnas synpunkter.
Klicka på denna länk för att komma till enkäten.

Ta mig till enkäten2021-05-21

BPH tillfälle i Timrå

söndag 5/8


Söndag 15/8 har dvärgschnauzerringens medlemmar förtur till BPH på Timrå bhk, vi har förtur tills tre veckor innan beskrivningstillfället. 
Max 8 hundar. Blir det fler än 8 st anmälda kommer lottning att ske.

Anmäl här
Vid frågor kontakta timrabph@gmail.com 

Timrå bhk följer folkhälsomyndigheten och Skk rådande rekommendationer.


2021-04-21

Årets eldsjäl


​Under hösten initierade styrelsen tävlingen om Årets Eldsjäl där medlemmarna kunde skicka in och nominera en person som under året hade utmärkt sig för entusiasm och engagemang för klubben och våra hundar.

Klar majoritet av nomineringarna gick till Johanna Winejo för hennes arbete med den ”Aktiva hunden”. Ett arbete som har betytt mycket för många medlemmar just i år. 

​Övriga nominerade var: Caroline Brodd Björklund Ulrika Claesson Månsson Marie Lindbergh Sophie Sporrek Susanne SwedjebrinkJag är så oerhört stolt och tacksam för alla nomineringar till- och utnämningen av Dvärgschnauzerringens Årets Eldsjäl 2020. Tusen tack!

Det finns många eldsjälar och jag delar priset med mina fina vänner Katarina Strömberg, Lena Norman och Marie-Louise Schelin i Dvärgschnauzerringens aktivitetskommitté samt Theres Björklund som driver gruppen Aktiv Dvärgschnauzer på facebook tillsammans med mig. Som alla brinner för att skapa roliga aktiviteter för dvärgschnauzers och gemenskap, sammanhållning mellan deras ägare.

Ett stort tack till alla er som deltagit i aktiviteterna och som dagligen bemött mig med värme, glädje och tacksamhet, det är ert härliga engagemang och uppskattning som gör det så otroligt roligt och givande!

Tack alla!"
/Johanna WinejoStort tack, Johanna för ditt egagemang, det har betytt väldigt mycket för många under denna speciella tid! 


2021-05-21

Trickhund: Dubbelt, trippel och fyrfaldigt!

För den som klarat nivå 4 Fenomenal Dvärgschnauzer finns nu möjligheten att börja om på nivå 1 och köra från början i alla nivåer upp till tre gånger.

Läs allt om Trickhund på http://www.dvargschnauzer.se/trickhund.html

Intresset för trickhund har varit stort och vi är så glada över det det!
Vi har just nu:
262 Duktiga Dvärgschnauzers
134 Otroliga Dvärgschnauzers
67 Fantastiska Dvärgschnauzers
15 Fenomenala Dvärgschnauzers

Stort grattis till er alla och bra kämpat!