Nyheter

Nyheter

Exteriörbeskrivning

2022-07-01

Exteriörbeskrivning beskriver en hunds anatomiska styrkor och svagheter och följer ett förutbestämt formulär/protokoll.

Beskrivaren är antingen en Auktoriserad Domare eller en Diplomerad Exteriör Beskrivare för respektive ras. 

Beskrivaren/Domaren mäter och fyller i mått, kryssar i olika alternativ och graderar olika egenskaper som bedöms vara utan anmärkning (ua), lite mer, mycket mer eller kanske mindre av någon speciell egenskap, allt enligt de graderingar som finns i protokollet. Även rörelser kontrolleras noga. Läs mer om hur det går till här

Planerade exteriörbeskrivningar 2022

Göteborg – 20-21 augusti                                                                Beskrivare: Benny Blid

                                                                                                            Assistent Rickard Klein


Hässleholm – 31 augusti                                                                  Beskrivare: Eva Borg

                                                                                                            Assistent: Monica Andersson


Lidingö – 1-2 september                                                                  Beskrivare: Boel Niklasson & Maria Landergård

                                                                                                            Assistent: Caroline Niklasson & Wilma Lundström

 

Nyköping – 9-11 september (lägret)                                               Beskrivare: Vakant

                                                                                                            Assistent: Kikki TieöstiANMÄLNINGAR  tas emot av Maria Landergård på mailadress:

maria.landergaard@gmail.com


ANGE i anmälan:

 1)önskad plats och datum för beskrivningen,

2) hundens registrerade namn, registreringsnummer och födelsedatum samt

 3) ägarens namn, adress, telefonnummer och mailadress!

Vi har max 10 platser på varje beskrivning och först till kvarn gäller.

Deadline är 10 dagar före varje beskrivning och besked om ni kommit med får ni senast 7 dagar före.

Vid frågor ring Maria på 0760-167 368

Välkomna!                                                                                       

Maria Landergård

8 platser på BPH 1 maj – Först till kvarn…

2022-03-01


Dvärgschnauzerringen står som arrangör för ett BPH som genomförs på Norra Älvsborgs Kennelklubb (NÄKK).

Klubben ligger mellan Uddevalla och Vänersborg, så du som bor i Sveriges sydvästra delar har ett bra tillfälle att kunna boka en mentalbeskrivning för din/dina hundar. Dessutom är det jätteroligt att se både likheter och olikheter när flera dvärgschnauzrar gör samma test vid samma tillfälle.

 

Anmälan gör du genom att skicka ett mejl till mentalitet@dvargschnauzer.se. Då svarar vi med en anmälningslänk till dig, där du fyller i dina och hundens uppgifter. Därefter får du ett meddelande med en bekräftelse (från NÄKK) på din anmälan och information om hur du ska betala.

Kostnaden för BPH är 900 kronor och avgiften måste vara Norra Älvsborgs Kennelklubb tillhanda senast den 17 april.

 

Det är alltså ingen tid att förlora – anmäl dig idag!

 

Här kan du läsa mer om BPH på SKK. Du hittar också information om mentalbeskrivning och BPH på hemsidan.

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH | Svenska Kennelklubben (skk.se)

Årsavgift för uppfödare


Dags att betala in årsavgiften till uppfödarregistret.

Detta görs genom PG: 49 75 10-8 eller swish till 1233023389.

Avgiften är 300:-/kalenderår. Som referens skriv ditt kennelnamn och "uppfödarregistret". 


Betalningen ska vara oss tillhanda senast den 31/3-2022.


Tack på förhand!


2022-02-22

Årsmöte

2022-01-12


 


Tid: Kl. 11.30

Föranmälan krävs för att vi ska kunna skicka ut en länk till mötet som sker via Zoom. Anmälan görs med namn och mailadress till sekreterare@dvargschnauzer.se  senast den 29/1. 

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att presenteras här på hemsidan: https://www.dvargschnauzer.se/om/protokoll#%C3%85rsm%C3%B6teshandlingar

 

Välkommen!

Dvärgschnauzerringens styrelse genom Monica Andersson


Kallelse till Dvärgschnauzerringens årsmöte den 5 februari 2022. 

Välkommen på webbinarium den 20/1 kl 19


SKK's mentalpool kommer att prata om den BPH-500 analys som de sammanställt och vilka slutsatser det går att dra av den.


När 200 eller 500 hundar inom en ras har gått BPH-banan får ras- och specialklubben en detaljerad sammanställning av resultatet, som kan vara användbart i klubbens arbete kring mentalitet.

Här kan man läsa mer om BPH - 200 analys och 500-föreläsning.


Anmälan till webbinariet görs via e-post till Mentalgruppen


.

Medlemsbladet "Dvärgschnauzer"

Vi är glada över att äntligen kunna presentera vårt nya medlemsblad ”Dvärgschnauzer”!


Här kan du läsa om de olika aktiviteter som genomförts under året, men även om vad som planeras framöver inom Dvärgschnauzerringen. 


Planen är att Dvärgschnauzer ska ges ut tre eller fyra gånger per år och i nästa nummer kommer vi bland annat berätta om vad som beslutades och diskuterades vid årsmötet. Vi hoppas givetvis att även du vill vara delaktig i Dvärgschnauzer genom att skicka bilder, berättelser eller kanske ingå i redaktionen.


Trevlig läsning!


Klicka här för att läsa tidningen

2021-12-16

"Eldsjäl är en person som har en brinnande entusiasm för något. Eldsjälen engagerar sig ofta ideellt för en ideell förening eller för en egen sak och anser att något är så pass viktigt att det är värt att lägga ner sin tid och sitt liv för att förbättra eller arbeta med det.” (Wikipedia)"


Så fungerar Årets Eldsjäl!

Efter det att du nominerat din eldsjäl i Dvärgschnauzerringen i formuläret som du hittar längre ner på sidan händer följande:


Samtliga nominerade presenteras på Dvärgschnauzeringens hemsida och i sociala medel som FB-gruppen. En jury bestående av Dvärgschnauzerringens styrelse kommer att utse en  finalist och därefter utnämna Årets Eldsjäl. Detta innebär att som enskild medlem går det inte att rösta på sin favorit.

Den person som väljs ut av styrelsen och genom majoritetsbeslut, blir Årets Eldsjäl i Dvärgschnauzerringen.

Finalisten uppmärksammas vid Dvärgschnauzerringens årsmöte.


Juryn

När nomineringsperioden är stängd och efter att finalisterna har presenterats, sammanträder Dvärgschnauzerringens jury som består av styrelsen för att bland nominerade välja ut en vinnare.

 • Juryn har ensamrätten att utse finalisterna utifrån vilka nominerade som i högst utsträckning uppfyller nomineringskriterierna.
 • Juryn är inte skyldig att utse någon vinnare om det, enligt juryns uppfattning, saknas nominerade som uppfyller nomineringskriterierna.
 • Ofullständiga och/eller felaktiga nomineringar som inte uppfyller nomineringskriterierna äger juryn rätt att diskvalificera.
 • Juryns val av vinnare publiceras på hemsida och sociala medier som FB-gruppen.
 • Juryn meddelar vinnare senast 3 veckor innan årsmöte.
 • Juryn meddelar ej de nominerade som inte utsetts till Årets Eldsjäl. Tävlingsregler och priser kan från år till år varieras eller ändras.
 • Juryns beslut är slutgiltigt och kan inte överklagas.  


Viktiga datum 

Nomineringarna öppnar den 7 nov 2021.

Nomineringarna stängs den 31 december 2021.

Vinnaren presenteras tre veckor innan Dvärgschnauzerringens årsmöte


Lämna din nominering här

RAS dokument för dvärgschnauzer fastställt av SKK!

2021-11-28

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln inom en specifik ras. Detta är ett dokument som alla rasklubbar tar fram för sina respektiva raser. 


RAS rymmer rashistorik, nulägesbeskrivning samt strategier och mål för framtiden. Tanken är att RAS-dokumentet ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa en hund av rasen. Att läsa igenom den rasspecifika avelsstrategin kan ge en god bild av vad man som valpköpare kan förvänta sig av hundköpet.

Dvärgschnauzerringens RAS-dokument har blivit godkänt av SKK och det t o m på första försöket! Vi är så otroligt glada och stolta över det och vill tacka Bisse Falk och Maria Bane som också arbetat med dokumentet, till andra som bidragit med sina kunskaper och erfarenheter på våra träffar och genom personliga samtal med oss i Avelskommittén, till er som hjälpt till genom att svara på enkäter och till er som låtit exteriörbeskriva era hundar. Ni har alla hjälpt oss att ro detta i land. Det är ett arbete vi alla ska vara stolta över och de fina orden från SKK värmer gott! 


LÄS SKK´s utlåtande


När dokumentet presenteras på SKK´s hemsida kommer vi att lägga upp en länk under sektionen Avelskommittén och RAS


Avelskommittén

Marie Bäckström, Maria Landergård, Monica AnderssonVälkommen som medlem och påverka din klubbs verksamhet för 2022!

Specialklubbens roll är bland annat att vara stödjande och samordnande gentemot våra rasklubbar (Affenpinscherklubben, Dvärgschnauzerringen, Dvärgpinscherklubben, Pinschersektionen och Schnauzerringen). En del i SSPK´s arbete innebär att skapa mötesforum där vi på lägst ändamålsenliga nivå kan diskutera olika frågeställningar och utbyta erfarenheter. Det finns mycket kunskap inom våra rasklubbar som vi gärna själva vill ta del av men också ge möjlighet till samarbete mellan rasklubbarna. Vi är övertygade om att vi framförallt kan ge varandra nya idéer och inspiration. Klubbarbete är roligt men ibland krävande och stressigt men tillsammans kan vi underlätta för varandra och samtidigt utveckla och driva arbetet framåt! I november kommer SSPK har workshop med rasklubbarna och därför vill vi ha in dina förslag på aktiviteter för din rasklubb. Frågorna är så kallade öppna frågor och ger dig som medlem att fylla i aktiviteter utan att vi som klubb ger dig förslag.

2021-10-14

Vår officiella Rallylydnadstävling i Södertälje


20210911_141511 (1)
20210911_143422 (1)
20210911_142637 (2)
20210911_142637 (3)
Anna Larsson

Lördagen den 11 september deltog många fina och samspelta ekipage vid Dvärgschnauzerringens officiella Rallylydnadstävling vid Södertälje Lokala Kennelklubb. 
Vi gratulerar alla som trots viss tävlingsnervositet presterade mycket bra efter ett långt tävlingsuppehåll, och speciellt extra gratulerar vi de sju som placerade sig med fantastiskt fina poäng.

​ Våra rosetter fick beröm och prisbordet var välfyllt! Tack till våra sponsorer Agria och Kotten & Co i Lindesberg.
Ett varmt och stort tack skickar vi till vår domare Katarina Strömberg. Du gjorde som vanligt ett kanonjobb (både före, under och efter tävlingen)!
Tack även till de funktionärer som bidrog till att arrangemanget blev lyckat. Helena Ekevär som förberett allt ätbart inklusive en utsökt lunch för funktionärerna. Ann Eklund som hanterade allt som rör anmälningar, sekretariat och protokollen. Sofia Svensson som skrev Katarinas bedömningar (läsligt dessutom). Lotta Sunvisson som hanterade parkering och inrop på bästa sätt. Själv var jag, Maria Bane, allmän fixare, löpare, städare, filmare och glad över att få vara med. Det var riktigt inspirerande!


Resultat:

Nybörjare A

 1. Carina Lundberg,  Södertälje LKK med La Leia´s Queen Qava (Qava) 99 p, Helen Häggström, Bro-Håbo BK med Agrosofens Hipphoppa (Hippie) 99 p

       3.  Anna Larsson, Södertälje BK med Vallviljans Fajt (Fajt) 98 p,  Monica Mellgren, Eskilstuna BK med Wallwein´s Kalleske Clarrys (Strilla) 98 p
Nybörjare B

 1. Anna Larsson, Södertälje BK med Vallviljans Fajt (Fajt) 99 p
 2. Anna Hagberg, Vallentuna BK med Red-Alert´s Blue Saga (Saga) 97 p
 3. Ann Christin Kyhlström, Strängnäs BK med Borderbroke Ron (Leo) 94 p


2021-09-01


Vi söker eldsjälar till ett redaktionsråd!


Dvärgschnauzerringen ska utge ett medlemsblad för ”nya och gamla” medlemmar. Nu söker vi 3-5 personer som vill vara med och bidra i ett redaktionsråd. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunikation och efterlyser kunskaper i till exempel textbearbetning, fotografering/bildhantering eller projektledning. Tidigare vana att arbeta i layoutprogrammet Indesign är också värdefullt.

Att du ”brinner för” vår ras och är medlem i Dvärgschnauzerringen förutsätter vi. Eftersom redaktionsrådets samarbete kommer ske digitalt spelar det ingen roll var, i och utom landet, du befinner dig. En referensgrupp har under våren arbetat fram en översiktlig plan över innehåll, målbild och förväntningar, så redaktionsrådet har en plattform att utgå ifrån.

Vår plan är att fortsätta arbetet i höst och hälsar dig därför välkommen med några rader om dig själv eller att ställa frågor till redaktion@dvargschnauzer.se


Välkommen att höra av dig – gärna före 1 oktober!
Maria Bane, ledamot i Dvärgschnauzerringen

2021-07-21

DS Läger 8-10 oktober

Välkommen till årets roligaste läger! 


Två fullspäckade dagar med hundaktiviteter, hundträning, hundföreläsningar och trevlig samvaro med hundfolk som har samma intresse som dig.


Datum: 8-10/10 2021
Tid: Samling kl. 18.00 på fredag den 8/10
Avslutning cirka kl. 14:00 på söndag den 10/10


Plats: Strandstuvikens havsbad & camping Nyköping
Arrangör: Dvärgschnauzerringen


Tillsammans får ni bl.a. prova på en mängd olika hundsporter, men även lära er
om hund hälsovård, pälsvård och hundars beteende.
Anmälan är det först till kvarn som gäller, vi kan inte ta in hur många som helst,
ca: 30 talet hundar.


Läs mer om vilka aktiviteter som erbjuds & hur du anmäler dig!


Varmt välkommen!

2021-05-21

Era synpunkter är viktiga!

Enkätundersökning ang. utställningsverksamheten 2023

SSPK ska ansöka hos SKK om utställningar för 2023 innan den sista oktober 2021.

Därför vill vi (SSPKs styrelse) ha medlemmarnas synpunkter.
Klicka på denna länk för att komma till enkäten.

Ta mig till enkäten2021-05-21

BPH tillfälle i Timrå

söndag 5/8


Söndag 15/8 har dvärgschnauzerringens medlemmar förtur till BPH på Timrå bhk, vi har förtur tills tre veckor innan beskrivningstillfället. 
Max 8 hundar. Blir det fler än 8 st anmälda kommer lottning att ske.

Anmäl här
Vid frågor kontakta timrabph@gmail.com 

Timrå bhk följer folkhälsomyndigheten och Skk rådande rekommendationer.


2021-04-21

Årets eldsjäl


​Under hösten initierade styrelsen tävlingen om Årets Eldsjäl där medlemmarna kunde skicka in och nominera en person som under året hade utmärkt sig för entusiasm och engagemang för klubben och våra hundar.

Klar majoritet av nomineringarna gick till Johanna Winejo för hennes arbete med den ”Aktiva hunden”. Ett arbete som har betytt mycket för många medlemmar just i år. 

​Övriga nominerade var: Caroline Brodd Björklund Ulrika Claesson Månsson Marie Lindbergh Sophie Sporrek Susanne SwedjebrinkJag är så oerhört stolt och tacksam för alla nomineringar till- och utnämningen av Dvärgschnauzerringens Årets Eldsjäl 2020. Tusen tack!

Det finns många eldsjälar och jag delar priset med mina fina vänner Katarina Strömberg, Lena Norman och Marie-Louise Schelin i Dvärgschnauzerringens aktivitetskommitté samt Theres Björklund som driver gruppen Aktiv Dvärgschnauzer på facebook tillsammans med mig. Som alla brinner för att skapa roliga aktiviteter för dvärgschnauzers och gemenskap, sammanhållning mellan deras ägare.

Ett stort tack till alla er som deltagit i aktiviteterna och som dagligen bemött mig med värme, glädje och tacksamhet, det är ert härliga engagemang och uppskattning som gör det så otroligt roligt och givande!

Tack alla!"
/Johanna WinejoStort tack, Johanna för ditt egagemang, det har betytt väldigt mycket för många under denna speciella tid! 


2021-05-21

Trickhund: Dubbelt, trippel och fyrfaldigt!

För den som klarat nivå 4 Fenomenal Dvärgschnauzer finns nu möjligheten att börja om på nivå 1 och köra från början i alla nivåer upp till tre gånger.

Läs allt om Trickhund på http://www.dvargschnauzer.se/trickhund.html

Intresset för trickhund har varit stort och vi är så glada över det det!
Vi har just nu:
262 Duktiga Dvärgschnauzers
134 Otroliga Dvärgschnauzers
67 Fantastiska Dvärgschnauzers
15 Fenomenala Dvärgschnauzers

Stort grattis till er alla och bra kämpat!