PRA

PRA

VAD ÄR PRA?


PRA orsakar gradvis tillbakabildning av cellerna i näthinnarn, vilket ger symptom som sämre mörkerseende och nattblindhet, och slutstadiet av sjukdomen är blindhet. 

Sjukdomen kan vara på grund av genetik, och det finns både tidiga och sena former av sjukdomen. Tidiga symptom ses hos valpar/unghundar och de sena är hos vuxna hundar. Debutåldern är olika mellan och inom olika hundraser.

Progressiv retinal atrofi, PRA, är en ögonsjukdom som orsakar progressiva förändringar i näthinnan. Som valp och unghund kan näthinnan fungera normalt, men med tid förtvinar näthinnan och hunden blir så småningom blind.

Många av de kända PRA-sjukdomarna är sk. autosomal recessiv nedärvd, vilket innebär att den drabbade hunden ärvt sjukdomen av sina föräldrar.

Senast uppdaterad jan 2022


Efterlysning!

Har du/ har du haft, en hund som fått ögonsjukdomen PRA?


Dvärgschnauzern är en frisk ras, men det finns ändå några sjukdomar man ska se upp med. Bland annat är det ögonsjukdomen PRA. Tack vare seriösa dvärgschnauzeruppfödare minskar andelen dvärgschnauzrar med PRA, men fortfarande diagnosticeras det 3-4 dvärgschnauzrar med denna sjukdom varje år.


För att försöka minska förekomsten av PRA ännu mer, håller forskare, både i Sverige och i USA på att forska fram ett gentest för att man ska kunna ta reda på om avelsdjuren bär på en PRA-gen.


Forskarna har hållit på ett antal år och kommit fram till att det finns flera olika typer av PRA.
Hittills tillhandahåller Wisdom Panel Pro i USA gentester på två olika typer, PRA-A och PRA-B, hos dvärgschnauzer.

PRA-B är alldeles nyligen upptäckt, och den är betydligt vanligare än typ PRA-A. Och det har visat sig att det finns svenska hundar som bär på PRA-B typen. Det har också visat sig att andra svenska dvärgschnauzrar som utvecklat PRA, varken bär på typ PRA- A eller PRA-B.


Hur vet vi då det här? Jo, för att många dvärgschnauzrar som diagnosticerats med PRA har följt Dvärgschnauzerringens råd att skicka in blod till SLU i Sverige och till Wisdom Panel Pro i USA. Då man nyligen lyckats framställa ett gentest på typen PRA-B, (sedan tidigare har de ett gentest på PRA-A) har de hittat vilka av de inskickade hundarna som bär på just den sjukdomsgenen.


Nu håller de på att skicka brev till alla dessa hundägare för att berätta om deras hund drabbats av någon av PRA-typerna som finns gentest för, eller om de har/hade en PRA-typ som fortfarande inte kan diagnosticeras.


För att vi i Dvärgschnauzerringen ska få kunskap om hur vanligt förekommande PRA-A och PRA-B är skulle vi bli mycket tacksamma om ni, som har skickat blod till Wisdom Panel Pro och fått ett brev från dem, tar kontakt med oss i styrelsen och låter oss få ta del av just er hunds resultat.


Vi har tystnadsplikt och har egentligen inget intresse av att i detta läge veta vilka hundar det är. Men vi vill ha en bild av hur många svenska dvärgschnauzrar som har en PRA-typ som går att gentestas för och sammanställa det resultatet. Visar det sig att någon av dessa typer är vanlig i Sverige, så kan det vara ide’ att låta gentesta svenska dvärgschnauzrar som går i avel. Men det vet vi inte än. Först måste vi få ta del av resultatet från era hundars blodprover.


Så snälla:
Har du fått ett brev från Wisdom Panel Pro med resultatet på din hunds PRA-typ, mejla till:
Bisse Falk bisse.falk@hotmail.com. Ta helst även en kopia på /fotografera brevet från OptiGen och skicka med.


PS. Fortfarande gäller Dvärgschnauzerringens rekommendationer att om din hund drabbas av PRA, ta
kontakt med Frida Tjernberg vice.ordförande@dvargschnauzer.se i Dvärgschnauzerringens styrelse
för att få råd om hur du gör för att skicka in blod till SLU i Sverige så att de kan forska vidare.