Klubben

Om oss

Dvärgschnauzerringen, som är en ideell förening, har till mål att tillvarata specifika intressen för rasen bl.a. genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar. Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr, aktiviteter och praktiskt bruk av dvärgschnauzern är viktigt för oss alla.


Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben.
Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2019-12-16 och gäller från och med 2020-01-01

Vårt mål och fokus:


Friska och välmående hundar!

För att vi tillsammans med våra hundar ska kunna ha roligt många år så krävs det att hunden är sund vad gäller både hälsa, mentalitet och exteriör.


Där har vi vår rasstandard som rättesnöre!
Avelskommittén arbetar med sjukdomar, mentalitet och avelsfrågor och är ett stöd till uppfödare och medlemmar. När det gäller sjukdomar så arbetar vi aktivt med att samla in DNA-prover för vissa ögonsjukdomar, vi följer och aktivt sprider information till uppfödare vad gäller de sjukdomar som våra dvärgschnauzer drabbas ”lite extra” av (det är inte många men ändå...).

​På mentalitetssidan vill vi utöka våra aktiviteter och återigen kunna arrangera BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund)  och MH (Mentalbeskrivning hund)  och få in fler utbildade figuranter.

Vi engagerar oss i RAS (Rasspecifika avelsstrategier) och arbetar för att hålla både uppfödarmöten och intressanta föreläsningar för samtliga medlemmar över hela landet! 

Inom Dvärgschnauzerringen  finns det en aktivitetskommitté där vi arbetar lokalt med att göra olika saker, allt ifrån hundpromenader till t.ex noseworkseminarium.

Styrelse

ORDFÖRANDE

Frida Tjernberg

ordforande@dvargschnauzer.se

VICE ORDFÖRANDE

Josefine Cuevas Brodd

vice.ordforande@dvargschnauzer.se

SEKRETERARE

Kerstin Hägglund

sekreterare@dvargschnauzer.se

ADJUNGERANDE KASSÖR

Lars Appelin

kassor@dvargschnauzer.se

LEDAMÖTER

Sölvie Linder

ledamot2@dvargschnauzer.se

Corinne Palm Kullberg

ledamot@dvargschnauzer.se

Maria Landergård

ledamot3@dvargschnauzer.se

Johanna Winejo-Larsson

ledamot4@dvargschnauzer.se

SUPPLEANTER

Rickard Klein 

suppleant1@dvargschnauzer.se

Åsa Larsson

suppleant2@dvargschnauzer.se

Lokalombud - härligt sätt att möta andra!

Våra lokalombud , som är spridda över hela landet, anordnar lokala promenader,
"prova på" dagar och andra roliga aktiviteter för våra hundar.

Kommittéer och arbetsgrupper 

AVELSKOMMITTÈ

Maria Landergård (sammankallande)

Corinne Palm Kullberg

Susanne Swedjebrink

Maria Stelin

avelskommitte@dvargschnauzer.se

ARBETSUTSKOTTET

Frida Tjernberg
Kerstin Hägglund
Josefine Cuevas Brodd

ARBETSGRUPP

HÄLSOGRUPPEN

Bisse Falk *
Maria Hammarberg
Frida Tjernberg

Åsa Lundmark
​Sussie Andreasson Weiszbach


halsogruppen@dvargschnauzer.se


* Sammankallande

ARBETSGRUPP

LOKALOMBUD

AKTIVITETSKOMMITTÈ

Johanna Winejo-Larsson* 

Josefine Cuevas Brodd

Frida Lindahl

Sara Bruce


aktivitetskommitte@dvargschnauzer.se

CUPEN

Frida Tjernberg

Johanna Winejo

Marie-Louise Schelin

Sölvie Linder


cupen@dvargschnauzer.se

WEBBREDAKTION

ARBETSGRUPP

MENTALITET

Maria Bane *
Yvonne Broberg

Pia Johansson
mentalitet@dvargschnauzer.se

REVISORER

Susanne Gerebring * , ordinarie, 

Maria Stelin, ordinarie

Stefan Svennefelt, suppleant

Yvonne Elofsson, suppleant

VALBEREDNING

Malin Oskarsson*

Paola Sommar

Therese Gustafsson

valberedning@dvargschnauzer.se

MONTERGRUPPEN

Jörgen Arnstad
Anne-Marie Arnstad
Erika Larsson
Jenny Sandberg

Lokalombud

Bergslagen
Lotta Sunvisson
Tel: 0707 - 790 877  ​
E-post: lottasunvisson@gmail.com


Oxelösund

Susanne Sörensen

sussis.s@hotmail.com


Skåne

Camilla Nilsson
Tel: 0706-29 26 48
E-post: aktivitet4@dvargschnauzer.se


Gotland
Anette Rudelius
Tel: 0704-12 03 86
E-post: aktivitet8@dvargschnauzer.se


Västernorrland
Eva Medin
E-post: medineva@outlook.com


Göteborg

Berit Johansson

berjo28@hotmail.com


Västerås
Liz och Paul Hoffman
Tel 076-2447202 
E-post: lizhoffmanse@yahoo.se


Hallsberg med omnejd (sydnärke)

Christina Carlestav

Bäckatorpsgatan 25

69435 Hallsberg

070-211 51 94

E-post: ch.carlestav@yahoo.se


Stockholm
Theres Björklund

E-post: tilltheres@hotmail.com


Örebro

Emma Spiris

emma.spiris@gmail.com


Småland
Lena Norman
Tel: 070-5533344
E-post: lenanorman13@gmail.com


Eskilstuna

Josefin Cuevas Brodd

E-post: josefin.cuevas.brodd@dvargschnauzer.se


Johanna Winejo-Larsson

E-post: johanna.winejo.larsson@dvargschnauzer.se


Sara Bruce

E-post:  Sara74.bruce@gmail.com


Ann o Örjan Larsson

E-post:ann.orjan@hotmail.com


Cajsa Pedersen

Cajsa_pedersen@hotmail.com


Sundsvall

Sara Nyhlén

E-post: Sara.nyhlen@miun.seUmeå
Jennie Bergstrand,
E-post: jenniebergstrand@telia.comÖstersund
Evalena Peterson

E-post: petersonevalena@gmail.com