Klubben

Om oss

Dvärgschnauzerringen, som är en ideell förening, har till mål att tillvarata specifika intressen för rasen bl.a. genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda hundar. Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr, aktiviteter och praktiskt bruk av dvärgschnauzern är viktigt för oss alla.


Stadgar för rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben.
Fastställda av Svenska Schnauzer Pinscherklubben 2019-12-16 och gäller från och med 2020-01-01

Vårt mål och fokus:


Friska och välmående hundar!

För att vi tillsammans med våra hundar ska kunna ha roligt många år så krävs det att hunden är sund vad gäller både hälsa, mentalitet och exteriör.


Där har vi vår rasstandard som rättesnöre!
Avelskommittén arbetar med sjukdomar, mentalitet och avelsfrågor och är ett stöd till uppfödare och medlemmar. När det gäller sjukdomar så arbetar vi aktivt med att samla in DNA-prover för vissa ögonsjukdomar, vi följer och aktivt sprider information till uppfödare vad gäller de sjukdomar som våra dvärgschnauzer drabbas ”lite extra” av (det är inte många men ändå...).

​På mentalitetssidan vill vi utöka våra aktiviteter och återigen kunna arrangera BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund)  och MH (Mentalbeskrivning hund)  och få in fler utbildade figuranter.

Vi engagerar oss i RAS (Rasspecifika avelsstrategier) och arbetar för att hålla både uppfödarmöten och intressanta föreläsningar för samtliga medlemmar över hela landet! 

Inom Dvärgschnauzerringen  finns det en aktivitetskommitté där vi arbetar lokalt med att göra olika saker, allt ifrån hundpromenader till t.ex noseworkseminarium.

Styrelse

ORDFÖRANDE

Monica Andersson

ordforande@dvargschnauzer.se

VICE ORDFÖRANDE

Frida Tjernberg

Tel: 0736583335

vice.ordforande@dvargschnauzer.se

SEKRETERARE

Petra Iwarson

sekreterare@dvargschnauzer.se

ADJUNGERANDE KASSÖR

Lars Appelin

kassor@dvargschnauzer.se

LEDAMOT

Maria Bane

ledamot2@dvargschnauzer.se

Kicki Tiestö

ledamot@dvargschnauzer.se

SUPPLEANT

Yvonne Broberg

suppleant1@dvargschnauzer.se

Sussie Anderasson Weiszbach

suppleant2@dvargschnauzer.se


Lokalombud - härligt sätt att möta andra!

Våra lokalombud , som är spridda över hela landet, anordnar lokala promenader,
"prova på" dagar och andra roliga aktiviteter för våra hundar.

Kommittéer och arbetsgrupper 

AVELSKOMMITTÈ

Marie Bäckström (sammankallande)
Monica Andersson 
Maria Landergård
avelskommitte@dvargschnauzer.se

ARBETSUTSKOTTET

Monica Andersson
Frida Tjernberg
​Petra Iwarsson

ARBETSGRUPP

ÖGONGRUPPEN

Bisse Falk (sammankallande)
Maria Hammarberg
Petra Iwarsson
Frida Tjernberg
ogongruppen@dvargschnauzer.se

CUPEN

Frida Tjernberg

Johanna Winejo

Marie-Louise Schelin

ARBETSGRUPP

LOKALOMBUD

AKTIVITETSKOMMITTÈ

Sussie Andreasson Weiszbach  (sammankallande)
Katarina Strömberg
Lotta Sunvisson
Helene Nordlöf
Susanne Sörensen
aktivitetskommitte@dvargschnauzer.se

ARBETSGRUPP

HÄLSOGRUPPEN

Åsa Lundmark
​Sussie Andreasson Weiszbach

halsogruppen@dvargschnauzer.se

SHOPEN

Maria Bane

ARBETSGRUPP

MENTALITET

Eva Medin (sammankallande)
Yvonne Broberg
Ulrika Claesson Månsson
Isabel Skogström
mentalitet@dvargschnauzer.se

REVISORER

Maria Stellin (ordinarie, sammankallande)
Anneli Finnebäck (ordinarie)
Åke Ericsson (suppleant)

VALBEREDNING

Catharina Alwall Svennefelt  (sammankallande)
Marie Bäckström
Caroline Brodd Björklund
valberedning@dvargschnauzer.se


WEBBREDAKTION

Lokalombud

Bergslagen
Lotta Sunvisson
Tel: 0707 - 790 877  ​
E-post: lottasunvisson@gmail.com


Västmanland
Marie Källström
Tel: 0707 - 135 140 
E-post: ​marie.kallstrom@amtic.se


Skåne
Kerstin Nordbeck
Tel: 0417-141 00, 070-7368175
E-post: aktivitet3@dvargschnauzer.se


Camilla Nilsson
Tel: 0706-29 26 48
E-post: aktivitet4@dvargschnauzer.se


Gotland
Anette Rudelius
Tel: 0704-12 03 86
E-post: aktivitet8@dvargschnauzer.se


Blekinge
Helene Hjälmdahl
Tel: 0701 434040


Västernorrland
Eva Medin
E-post: medineva@outlook.com


Trosa/Vagnhärad
Ann-Catrin Gröning
Tel: 0706-714002
E-post: anncatrin.groning@gmail.com


Hagfors
Anna Renberg
Tel: 0706187046
E-post: annarenberg@hotmail.com


Västerås
Liz och Paul Hoffman
Tel 076-2447202 
E-post: lizhoffmanse@yahoo.se


Södra Stockholm
Jörgen och Anne Marie Arnstadt
Tel: 073-9724631 
E-post: jorgen.arnstad@gmail.com


Umeå
Jennie Bergstrand,
E-post: jenniebergstrand@telia.com


Södermanland
Johanna Larsson
E-post: Wiehumelies@gmail.com


Södra Dalarna
Maria Hammarberg
Tel: 070 3216608
E-post: mariahammarberg67@gmail.com


Sandviken
Anne-Lee Linderoth
Tel: 070 4146941
E-post: blondhairmusic@gmal.com


Örebro
Emelie Jakobsson
Tel: 070-7343556
E-post: emelie.jacobsson@hotmail.com.


Småland
Lena Norman
Tel: 070-5533344
E-post: lenanorman13@gmail.com


Gnesta
Hannah Renefalk
Tel: 070-4163637
E-post: hannah.renefalk@hotmail.com


Jönköping
Mahlin Berglund
Tel: 0763-198177
E-post: mahlin.berglund@hotmail.se