Utbildning

Dvärgschnauzerakademien


- utbildning, seminarium och konferens

"Du, Herr Nilsson, du är så klok att du kan bli professor närsom helst"

-Pippi Långstrump

Du som arbetar som funktionär inom Dvärschnauzerringen har möjlighet att ansöka om att få delta utbildning, seminarium, konferens eller föreläsning där klubben betalar avgiften.


Maila styrelen och ange följande uppgifter;
- Ditt namn och medlemsnummer
- Vilken typ av aktivitet, datum och kort beskrivning av den
- Vad du har för funktion inom klubbem
- och hur utbildningar får för betydelse för klubben


Se till att vara ute i god tid så att styrelsen hinner bevilja ansökan innan anmälningstiden är ute.

 

Exempel på utbildningar eller seminarium kan vara ..

2021Aktuella utbildningar


Just nu finns inga planerade utbildningar eller seminarium.
Senast uppdaterad 2021-07-06

2021-07-01

Use this text block for a short and catchy phrase

2020-12-11

Ulrika Claeson Månsson som genfört SKK's utbildning
Mera Mentalitet

från genomförda utbildningar

2020-05-01

Under våren 2020 gick Eva Medin SKK's distansutbildning "Mera Mentalitet".

Återrapportering

Efter avslutad beviljad utbildning, seminarium eller konferens ombedes deltagaren att
återrapportera kortfattat kring:
- Syftet med aktiviteten
- Frågeställningar som belyst under aktiviteten
- Resultat och erfarenheter


Denna återrapportering ska skickas till styrelsen senast 1 månad efter avslutad aktivitet.