Årets hund

Årets hund


Anmälan för 2023 är nu stängd!


Här är chansen för dig som har tävlat din hund under året att erhålla utmärkelsen:


Årets Svenskfödda Dvärgschnauzer och Årets Arbetande Hund!

Du tävlar genom att fylla i formulär för de resultat du och din hund har erhållit och skickar in vid årets slut. När det är dags att skicka in resultat annonseras det här på hemsidan samt på Dvärgschnauzerringens Facebook.


​Läs igenom Statuterna innan du skickar in.

Här finns även instruktioner som beskriver hur du fyller i formulären. 

Frågor kan skickas till:​aretshund@dvargschnauzer.se
  

Anmälan

 • Sker via respektive webbformulär.
 • Anmälan via e-post eller sociala medier är inte giltigt.
 • Bekräftelse på anmälan erhålls direkt när anmälan skickas in.
 • Anmälaren är själv skyldig att kontakta registrator senast sista dagen för anmälan om bekräftelse inte erhållits.
 • Endast anmälan som är registrator tillhanda sista datum räknas.
 • Anmälan som inkommer efter sista datum godkänns inte.

Anmälningsformulären ska vara inskickade senast den 


​Har du bild på någon av de hundar som har vunnit någon av klasserna under årens lopp?
Maila gärna bilden till webmaster@dvargschnauzer.se för publicering här på hemsidan!Presentation av vinnare

När resultaten för årets bästa svenskfödda hund är räknade kommer vi att redovisa listan med de 10 bästa tikarna/hanarna i varje färg/ras. Vinnarna i respektive färg och kön presenteras på årsmötet. De hundar som vinner kommer att meddelas per e-post. Finns det fler än en ägare får den som anmält hunden vidarebefordra informationen till dem.


Resultat Årets hund

Statuter för Årets Arbetande Hund

Krav som ska uppfyllas för att tävla om årets arbetande hund:

 • Kvalificeringsperiod 1/1–31/12
 •  Insändes senast 15 januari efterkommande år.
 •  Grundpoängen får räknas med varje år
 • Tilläggspoängen räknas endast det året de är tagna
 • Endast resultat från officiella svenska tävlingar får räknas
 • Man måste ha tävlat minst en gång under kvalificeringsperioden
 •  Max fem tävlingsresultat tagna under kvalificeringsperioden räknas
 • Endast ett resultat per tävling räknas (dubbeltävling = 2 tävlingar)
 • Max 1 diplom per gren får räknas.

Statuter för Årets Svenskfödda Dvärgschnauzer

Anmälan kräver att du använder respektive formulär. Dessa återfinns på hemsidan.
Styrelsen har rätt att ändra sista datum för anmälan beroende på hur årsmötesdatum ligger.

Resultaten ska vara registrator tillhanda senast 

Krav som ska uppfyllas för att tävla om årets svenskfödda:

 • Kvalificeringsperiod 1/1-31/12
 • Medlemskap krävs för samtliga ägare i Dvärgschnauzerringen.
 • Medlemsnummer för alla ägare anges på anmälningsblanketten.
 • Dvärgschnauzern ska vara svenskfödd.
 • Minst ett utställningsresultat ska vara från av SSPK arrangerad utställning.