Anmälan ValphänvisningValphänvisning


Detta formulär är till för att hjälpa dig och våra valphänvisare att på ett smidigt sätt få tillgång till och presentera uppgifter om väntade och födda valpkullar på vår hemsida. Observera att parningsanmälan inte innebär att född kull hänvisas automatiskt, ett nytt formulär måste skickas in när kullen är född. Det är samma formulär för väntade och födda valpar.

Om du saknar din kull på valphänvisningen, kontakta valphänvisaren  valphanvisning@dvargschnauzer.se


OBS! Valphänvisningens regler ska vara uppfyllda INNAN parning!

För att få valphänvisning av Dvärgschnauzerringen krävs att:

 • Ringens regler följs samt SKKs  avelspolicy och grundregler
 • Från och med 2009-01-01 ska även Jordbruksverkets regler följas.
  Detta innebär att tik som parats under 18 månaders ålder inte får valphänvisning.
 • Att uppfödaren är medlem av Svenska Schnauzer-Pinscherklubben och Dvärgschnauzerringen.
 • Att uppfödaren är med i Dvärgschnauzerringens uppfödarregister
 • Att uppfödaren efterföljer SKKs gällande grundregler och att SKK:s uppfödaretiska regler tillämpas vid uppfödning och försäljning av valparna.
 • Föräldrardjuren ska vara ögonlysta med resultatet ua (utan anmärkning) med undantag för diagnoser där veterinären har kryssat i rutan ”Ej ärftlig”. Gäller dock inte för diagnoser där veterinären har kryssat i rutan ”Kan f.n. ej bedömas”. Om det inte går att svara på, finns en kommentarsrad att skriva detta på. För distichiasis hos föräldrardjur ges hänvisning om den ena föräldern är lyst u.a. Två hundar med distichiasis bör inte paras med varandra
  Ögonlysningen får inte vara äldre än ett år vid parningstillfället.
 • Ringen godkänner även ögonlysningsresultat från de nordiska länderna samt ECVO- intyg för hundar som blivit ögonlysta utanför Norden. Det åligger uppfödaren att kontrollera vilka länder/veterinärer som har rätt att utfärda ECVO-intyg, (se www.ecvo.org)
 • Föräldradjuren ska uppfylla klubbens Ögonpolicy
 • Inavelsgraden på valpkullen får ej överstiga 6,25%.
 • Hanhund ska inte överstiga RAS maximalt antal tillåtna avkommor.
  (Max antal avkommor: peppar/salt 85, svart 108, svart/silver 74, vit 32.)
 • Föräldradjuren ska ha minst very good från officiell utställning.
 • Valpkullar från parning mellan färgerna svar/silver och peppar/salt efter den 31 maj 2020 får inte valphänvisning.
 • Eftersom det, under rådande omständigheter inte arrangeras några utställningar för närvarande har styrelsen beslutat att tillsvidare tillåta valphänvisning på Dvärgschnauzerringens hemsida för valpkullar efter föräldradjur som innan parning har blivit officiellt exteriörbeskrivna med godkänt resultat. 
  Hur länge detta kommer att gälla beror på hur det utvecklas med restriktioner, styrelsen kommer att bevaka och ta nya beslut efter hand.Hänvisade valpar under väntade kullar tas bort när datum för valpning har passerats, uppfödaren får då skicka in en ny anmälan till födda valpar.
Hänvisade födda valpar tas bort vid 8 veckors ålder om inte annat begärs av uppfödaren.
Inga valpar över 6 månader på valphänvisningen, dessa ska istället placeras under omplacering.

Annonsen publiceras inom 7 arbetsdagar. 

Anmälan valphänvisning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja