Rapport


Vad säger ägare till svenskfödda dvärgschnauzrars om rasens beteenden och reaktioner?

Läs den intressanta redovisningen här