BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivninghund


BPH

Vad är BPH & varför vill vi att hundar beskrivs?


BPH är en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet som genomförs på en bana där hunden får uppleva olika situationer. Föraren, vanligen hundägaren, går beskrivningsbanan tillsammans med hunden. Inga förkunskaper krävs och du får information längs banan av testledaren medan beskrivaren noterar hundens reaktioner.


BPH är just en beskrivning och inte en prov- eller form av test. Det betyder att din hund inte får betyg, poäng eller kan vinna priser. Inte heller får hunden beteckningen godkänd/icke godkänd. BPH är en officiell merit och när du och din hund gått BPH noteras beskrivningen som genomförd.

Syftet med BPH är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. BPH stambokförs och redovisas i SKK Avelsdata och kan användas av special- och rasklubbar för att utvärdera rasers mentala egenskaper. 
 

När det gäller vår ras, dvärgschnauzern, så har många individer beskrivits men dessa kommer tyvärr från en liten del av uppfödarna. För att vi ska få en rättvisande bild av hela vår ras behöver därför fler hundar från en bredare grupp av uppfödare beskrivas genom både BPH och MH.

Momenten i BPH


Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten får du en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Momenten i BPH utförs likadant för alla hundar. Beskrivningen är standardiserad, vilket är en förutsättning för att man ska kunna jämföra raser och hundar samt kunna göra utvärderingar. 
​    Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, till exempel om den är trygg, glad i människor, energisk etc.

Vad skiljer mellan BPH och MH?

Båda är beskrivningar med resultat som redovisas i såväl tabeller som spindeldiagram på SKKs avelsdata. Det olikheter som man som deltagare upplever är, på en övergripande nivå, främst dessa:

  • I MH hälsar testledaren (TL) på föraren innan TL börjar interagera med hunden, vilket hundarna kan uppleva som att föraren "godkänner" TL. Detta sker inte i BPH.
  • ​BPH genomförs på en bana där momenten hela tiden är synliga medan MH ofta genomförs delvis i skogen där man promenerar mellan stationer. Detta kan innebära att MH ger hunden mer tid att "släppa" föregående moment. 
  • BPH har ett moment för underlag. Detta saknas i MH.
  • MH har ett moment för passivitet (utebliven aktivitet). Detta saknas i BPH

Anmäl dig till BPH:

På denna länk kommer du till en sida på SBK se där alla arrangörer finns listade och var i landet de finns. 


När du har gjort BPH kan du, under 2024, ansöka om bidrag här: