Mentalitetsgruppen

Maria Bane


Hanhundsägare och ledamot i Dvärgschnauzerringen

SAMMANKALLANDE I MENTALITETSGRUPPEN


År 2005 fick jag hem min första dvärgschnauzer, en hane i färgen peppar & salt. Det var ett val av ras som jag aldrig har ångrat, men vi fick jobba mycket med både socialisering och träning för att klara
vardag, hundmöten och annat. (Han startade bland annat upplopp på dagis och blev "relegerad" på andra dagen.)
Nu har jag sen våren 2017 min andra hane och har fått lite mer erfarenhet av hur viktig mentaliteten är. Som varm förespråkare för både BPH och MH, tycker jag det är spännande att se hur hunden reagerar och agerar utan inverkan från föraren, som ju ska vara overksam under beskrivningen.


Både jag och min hund tycker det är roligt med nosework, viltspår och ibland en och annan utställning. Jag planerar också att lära mig mer om rallylydnad som jag hoppas passar både min hund och mig.


Min målsättning med att vara med i Mentalitetsgruppen, är att bidra till att fler uppfödare av dvärgschnauzer låter mentalbeskriva sina avelshundar men även att sprida kunskap till intresserade valpköpare. När vi i Dvärgschnauzerringen uppnått vår målsättning med att fler uppfödare mentalbeskriver sina hundar, så kommer vi tillsammans kunna göra en rasprofil och föra diskussioner hur den stämmer överens
med rasstandarden. Det här är ett spännande arbete jag också ser fram emot

Yvonne Broberg


UPPFÖDARE, INSTUKTÖR, TERAPIHUNDSTEAM, FIGURANT MH/MT


I slutet av 90-talet hade jag en schnauzer som jag arbetade mycket bruks och lydnad med. Det var den hunden som gjorde att jag fick upp ögonen för hur viktig mentaliteten är för att en hund ska fungera bra, både när det gäller arbete och i vardagen. I och med det utbildade jag mig också till så kallad IMMI-instruktör (hundinstruktör med mjuka metoder).

Jag fick en schnauzerkull och har sedan helt gått över till dvärgschnauzer. Sedan jag fick min första kull för 15 år, har jag fött upp 31 kullar.
Eftersom jag idag arbetar med mina tre utbildade hundar som licensierat Pedagogiskt tjänstehundsteam på en grundskola har mentaliteten blivit ännu viktigare för mig. Kenneln har sju utbildade besöks- och terapihundar som arbetar inom skola, vård och äldreboende.

Mitt mål är att mentalbeskriva alla avelsdjur och så många av valparna som möjligt och fram till idag har alla avelshundar, utom en, gjort MH och av våra uppfödda valpar har mer än hälften gjort MH/BPH under perioden 2006-2019.

Jag ser fram emot att vara med i Dvärgschnauzerringens mentalitetsgrupp där jag hoppas att kunna bidra till att öka kunskapen om mentalitet generellt samt intresset för MH/MT och BPH på vår ras.

Pia Johansson


NYBLIVENDVÄRGSCHNAUZERÄGAREHund har jag haft i 40 år, tidigare olika brukshundsraser som jag tävlat i olika
bruksgrenar med.


Har under 80-talet även fött upp sex kullar Dobermann under kennelnamnet Briska's. Mitt största intresse har alltid varit hundens mentalitet såväl ur aspekten lämplighet för arbete, som ur ett vardagsperspektiv.
Utifrån det var det naturligt för mig att utbilda mig till såväl MH-beskrivare som MT-domare. Har jobbat aktivt i de rollerna i många år. Av olika skäl har jag nu lagt det på hyllan. Men intresset består!


Hoppas förstås att mina erfarenheter ska kunna bidra till mentalitetsgruppens arbete