Mentalitetsgruppen

Eva Medin


UPPFÖDARE & SAMMANKALLANDE I MENTALITETSGRUPPEN


Jag har, sedan barndomen, haft ett stort hundintresse och är i dag ägare till en dvärgschnauzer och en riesenschnauzer.

Mitt intresse för mentalitet började redan på 70-talet när jag sommarjobbade på dåvarande Hundskolan och fick gå testbanor med de hundar som skulle väljas ut för avel
och tjänst som exempelvis ledar- eller polishundar.

I dag har jag plockat upp det intresset igen och försöker fördjupa mina kunskaper på området.
Inom Dvärgschnauzerringen finns många duktiga och erfarna personer med gedigna kunskaper i rasen och jag hoppas de, tillsammans med oss lite nyare, kan arbeta fram en bra grund för framtida avel.

Mentaliteten är viktig och med en bra mentalitet och en tilltalande exteriör får vi en ras att känna stolthet för och som fungerar som sällskap, i arbete och mycket annat

Yvonne Broberg


UPPFÖDARE, INSTUKTÖR, TERAPIHUNDSTEAM, FIGURANT MH/MT


I slutet av 90-talet hade jag en schnauzer som jag arbetade mycket bruks och lydnad med. Det var den hunden som gjorde att jag fick upp ögonen för hur viktig mentaliteten är för att en hund ska fungera bra, både när det gäller arbete och i vardagen. I och med det utbildade jag mig också till så kallad IMMI-instruktör (hundinstruktör med mjuka metoder).

Jag fick en schnauzerkull och har sedan helt gått över till dvärgschnauzer. Sedan jag fick min första kull för 15 år, har jag fött upp 31 kullar.
Eftersom jag idag arbetar med mina tre utbildade hundar som licensierat Pedagogiskt tjänstehundsteam på en grundskola har mentaliteten blivit ännu viktigare för mig. Kenneln har sju utbildade besöks- och terapihundar som arbetar inom skola, vård och äldreboende.

Mitt mål är att mentalbeskriva alla avelsdjur och så många av valparna som möjligt och fram till idag har alla avelshundar, utom en, gjort MH och av våra uppfödda valpar har mer än hälften gjort MH/BPH under perioden 2006-2019.

Jag ser fram emot att vara med i Dvärgschnauzerringens mentalitetsgrupp där jag hoppas att kunna bidra till att öka kunskapen om mentalitet generellt samt intresset för MH/MT och BPH på vår ras.

Ulrika Claeson Månsson


UPPFÖDARE, HUNDPSYKOLOG, FÖRELÄSARE


Jag har haft dvärgschnauzer sedan 1988 och startade min uppfödning år 2007. År 1989 började jag arbeta med hund via Svenska Brukshundsklubben och 2006 startade jag och min man Skövde Hundskola.

Intresset för hundars kommunikation och mentalitet har alltid funnits och är min specialitet i de ettåriga hundpsykolog- och instruktörsutbildningar jag håller.
Jag föreläser på brukshunds-, kennel- och rasklubbar, vid hundskolor och för träningsgrupper runt om i Sverige om hundar ochvargars kommunikation och om mentalitet. Hunden och människans relation,
Problembeteende, Fördjupad raskunskap (baserad på vad hundarna är gjorda för
snarare än hur de ser ut), Kastreringens vara eller icke vara tillsammans med leg
veterinär är andra ämnen vid föreläsningarna.


Jag hoppas det är tydligt att jag värnar om att behålla rasernas ursprung och att ge människor kunskap att förstå sin hund bättre.
Om BPH eller MH är bättre eller sämre än varandra har jag ingen åsikt om. Själv
föredrar jag nog MH, helt enkelt för att jag har mest erfarenhet av det. Men ser fram emot att börja studera BPH och lära mig detaljerna om det med.
Jag hoppas att kunna hjälpa till att ge fler människor kunskap om sina hundars
egenskaper och personlighet. Att de ska kunna utnyttja den kunskapen på bästa sätt för att nå ett samarbete. Förhoppningen är att få fler ”helt vanliga” dvärgschnauzerägare att använda sig av mentalbeskrivningar, för att hjälpa både sig själva och rasens framtid. Beskrivningarna ska dessutom avläsas och användas på rätt sätt i avelsarbetet, vilket är rasklubbens och uppfödarnas ansvar, annars faller idén om att vi önskar att fler ska göra MH/BPH med sina hundar.

Isabel Skogström


HUNDÄGARE, TESTLEDARE i BPH & INSTRUKTÖR


Mitt ”hunderi” började 2006 med en schnauzerherre som lärde mig enormt mycket.
Dvärgschnauzern kom in i mitt liv 2011 och jag är otroligt nöjd med valet, då jag fick mycket hund i liten förpackning.

2018 utbildade jag mig till testledare (TL) för BPH. Som TL går jag med ekipaget runt banan och där får jag se hur hunden reagerar och hanterar situationerna på nära håll, vilket är väldigt intressant och lärorikt. BPH är bra utformat för
sällskapshundar.

Nu har jag två dvärgschnauzertikar som jag tränar och tävlar med i viltspår, rallylydnad, nose work och specialsök. Förutom testledare i BPH är jag utbildad instruktör i specialsök samt valp- och allmänlydnad.

I mentalitetsgruppen hoppas jag att kunna bidra med min kunskap som testledare och att kunna inspirera fler ägare och uppfödare av dvärgschnauzer att vilja beskriva sina hundar.