MH

Mentalbeskrivning hund


MH

Vad är MH & varför vill vi att hundar beskrivs?


Mentalbeskrivning hund (MH) är för alla hundraser registrerade i SKK och beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.


Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs. Resultatet redovisas på SKKs avelsdata i tabell och diagramform.


När det gäller vår ras, dvärgschnauzern, så har många individer beskrivits men dessa kommer tyvärr från en liten del av uppfödarna. För att vi ska få en rättvisande bild av hela vår ras behöver därför fler hundar från en bredare grupp av uppfödare beskrivas genom både MH och BPH.

Momenten i MH


MH genomförs, liksom BPH, i en bana som omfattar olika stationer där en mentalbeskrivare utifrån ett standardiserat protokoll och utifrån en intensitetsskala beskriver hundens reaktioner i dessa olika moment. Hunden och föraren följer behöver inte ha någon erfarenhet utan följer hela tiden en testledares anvisningar. Beskrivningen tar cirka 45 minuter.
    I tillägg till mentalbeskrivaren och testledaren finns ytterligare funktionärer i form av figuranter som har olika uppgifter under MH. En mentalbeskrivare har minst 125 timmars teoretisk utbildning bakom sig samt ett par års samlad praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar.
    Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet som bevis för att hunden har känd mentalstatus. Originalet skickas via Svenska Brukshundsklubben till SKK för registrering och förs in i hundens stamtavla.

Vad skiljer mellan MH och BPH?

Båda är beskrivningar med resultat som redovisas i såväl tabeller som spindeldiagram på SKKs avelsdata. Det olikheter som man som deltagare upplever är, på en övergripande nivå, främst dessa:

  • I MH hälsar testledaren (TL) på föraren innan TL börjar interagera med hunden, vilket hundarna kan uppleva som att föraren "godkänner" TL. Detta sker inte i BPH.
  • ​BPH genomförs på en bana där momenten hela tiden är synliga medan MH ofta genomförs delvis i skogen där man promenerar mellan stationer. Detta kan innebära att MH ger hunden mer tid att "släppa" föregående moment. 
  • BPH har ett moment för underlag. Detta saknas i MH.
  • MH har ett moment för passivitet (utebliven aktivitet). Detta saknas i BPH

Anmäl dig till MH:

På denna länk kommer du till en sida på SBK se där alla arrangörer finns listade och var i landet de finns. 


När du har gjort MH kan du, under 2024, ansöka om bidrag här:


Mer information:

På denna länk kan du läsa mer om MH på Svenska Brukshundsklubbens hemsida.